Businesswoman and customers shake hands

Uue kliendi liitumise kontrollnimekiri

Kas olete ettevõtte omanik, kes otsib võimalusi oma kliendi liitumise protsessi täiustamiseks? Kui jah, siis olete õiges kohas – see postitus pakub teile uue kliendiga liitumise kontrollnimekirja malli, mis aitab muuta protsessi sujuvamaks ja nii teie kui ka klientide jaoks vähem stressi tekitavaks. Lisateabe saamiseks jätkake lugemist.

Uue kliendi liitumise kontrollnimekirja tähtsus

Ettevõtte omanikuna on oluline omada uue kliendi kaasamise kontrollnimekirja, et inimestel oleks teie ettevõttega parim võimalik kliendikogemus. Järgides kontrollnimekirja, saate kiirendada kliendi liitumisprotsessi ja muuta selle tõhusamaks.

Kes saavad kasu uue kliendi pardale toomise kontrollnimekirjast?

 • Ettevõtete omanikud

Uue kliendi kaasamise kontrollnimekiri aitab teil protsessi sujuvamaks muuta ja tagada, et pakute oma klientidele parimat võimalikku teenust. Kontrollnimekirja järgides võite olla kindel, et kõik vajalikud sammud on tehtud, et teie kliendid oleksid oma kogemusega rahul.

 • Juhid

Juhid vastutavad sageli kliendi sisseelamise kogemuse eest, mistõttu tuleks neile selline kontrollnimekiri kasuks. See aitab neil vältida millegi olulise tähelepanuta jätmist, veenduda, et kõik vajalikud sammud on tehtud, ja parandada tõhusust, vältides dubleerimist.

 • Klienditeenindajad

Uue kliendi kaasamise kontrollnimekiri võimaldab klienditeenindajatel kiiresti ja lihtsalt uue kliendi kurssi viia teie ettevõtte ja selle toodete või teenustega. Samuti võib see aidata vältida vigu ja pakkuda algusest peale positiivset kliendikogemust.

 • Kliendid

Kliendid saavad samuti kasu uue kliendi liitumise kontrollnimekirjast. Kui kogu vajalik teave ja dokumendid on ühes kohas, teavad nad mida oodata, ja väldivad seeläbi frustratsiooni. Hea kliendi kaasamise kogemus võib innustada neid tegema teie ettevõttega korduvat äri ning jätma positiivseid veebiarvustusi.

Tutvuge meie uue kliendi liitumise kontrollnimekirjaga

Uue kliendi liitumise kontrollnimekiri

See isik vastutab kliendiga kontakti hoidmise, samuti teie ettevõtte ja selle toodete või teenuste kohta teabe edastamise eest.

Miks on müügiesindaja määramine oluline?

Müügiesindaja on võtmekontakt kliendi ja ettevõtte vahel. Määratud isik vastutab suhete loomise ja kliendi positiivse kogemuse tagamise eest. Kliendi müügiesindaja peaks seega olema keegi, kelle peale saab loota ning kes pakub vastuseid kõikidele võtmeküsimustele või muredele.

Kuidas määrata müügiesindajat?

Kliendi liitumisprotsessi eest vastutav juht peaks määrama müügiesindaja. Juht võtab arvesse nii kliendi vajadusi ja nõudeid kui ka ettevõtte tooteid või teenuseid, et otsustada, kes oleks parim inimene igale konkreetsele kliendile.

Müügijuht

Milliseid tööriistu müügiesindaja määramiseks kasutada?

 • Kliendisuhete haldamise (CRM) süsteemi – konto oleku ja suhtluse jälgimiseks
 • ettevõtte kataloogi – töötajate kontaktteabe leidmiseks
 • e-posti klienti – kliendile määratud müügiesindajaga suhtlemiseks

Sel juhul vastutab volitatud isik kliendi toetamise ja tema võimalikele küsimustele vastamise eest.

Miks on klienditeeninduse esindaja määramine oluline?

Kui kliendil on küsimus või probleem, peab ta saama toetuda kellelegi, kes suudab neile anda vastuseid ja probleemi õigeaegselt lahendada.

Kuidas määrata klienditeenindajat?

Klienditeeninduse esindaja saab määrata kliendi liitumisprotsessi eest vastutav juht, samamoodi nagu müügiesindaja. Seetõttu järgivad nad eelmise sammuga sarnast protsessi, et määrata keegi, kes nende arvates konkreetsele kliendile kõige paremini sobiks.

kiire tehniline tugi - illustratsioon

Milliseid tööriistu klienditeeninduse esindaja määramiseks kasutada?

 • kliendisuhete haldamise (CRM) süsteem – konto oleku ja suhtluse jälgimiseks
 • ettevõtte kataloogi – töötajate kontaktteabe leidmiseks
 • e-posti klienti – kliendile määratud klienditeeninduse esindajaga suhtlemiseks

Leping on tähtis dokument, mis kirjeldab teie ettevõtte ja kliendi vahelise lepingu tingimusi.

Miks on lepingu kinnitamine oluline?

Leping on õiguslikult siduv dokument, mis kirjeldab kahe või enama poole vahelise kokkuleppe tingimusi. Enne jätkamist on oluline leping kinnitada ja veenduda, et tingimused on õiglased ja mõistlikud, kõik üksikasjad on õiged ning mõlemad pooled on müügiprotsessi lepinguga rahul.

Kuidas lepingut kinnitada?

Kliendi liitumisprotsessi eest vastutav juht vaatab lepingu läbi ja veendub, et kõik tingimused on selged ja kokkuvõtlikud. Samuti kontrollivad nad, kas kõik üksikasjad on täpsed ja mõlemad pooled on lepinguga rahul.

Ettevõtte e-kirja mallid

Milliseid vahendeid lepingu kinnitamiseks kasutada?

 • ettevõtte kataloogi – kliendi kontaktteabe leidmiseks
 • e-posti klientit – kliendiga lepingu osas arutlemiseks
 • lepingu malli – lepingu kavandi loomiseks

Uue kliendi tervitamine on suurepärane viis liitumisprotsessi alustamiseks.

Miks saata tervitusmeili?

Tervitusmeil on viisakas žest, mis aitab luua hea esmamulje. Samuti annab see võimaluse tutvustada ettevõtet ja selle tooteid või teenuseid ning selgitada, mida klient võib liitumisprotsessilt oodata.

Kuidas kirjutada tervitusmeili?

Eelnevalt määratud müügiesindaja, kes tutvustab end protsessi käigus, üks kohustustest on saata kliendile tervituskiri. See sõnum peaks sisaldama ka ülevaadet sellest, mida klient võib liitumise ajal oodata, klienditeeninduse esindaja kontaktandmeid (nt e-posti aadress), manustatud lepingu koopiat ja muud asjakohast teavet.

Tere tulemast LiveAgenti e-kiri

Milliseid tööriistu tervitusmeili saatmiseks kasutada?

 • e-posti klienti – tervitusmeili kosotamiseks ja saatmiseks
 • ettevõtte kataloogi – kliendi andmete ja kontaktteabe leidmiseks
 • lepingu malli – kokkuleppe koopia e-kirja lisamiseks

Kliendi liitumisprotsessi jätkamiseks peaksite kokku leppima nendega kohtumise kas isiklikult või veebis.

Miks on oluline kliendiga kohtumine kokku leppida?

See on parim võimalus tutvuda kõigi lepingu üksikasjadega, vastata nende küsimustele ja veenduda, et nad saavad lepingust aru. See kohtumine annab teile ka võimaluse selgitada, mida klient võib ülejäänud liitumisprotsessist oodata.

Kuidas planeerida kohtumist kliendiga?

Kliendi eest vastutav müügiesindaja lepib kokku mõlemale poolele sobiva aja ja kuupäeva ning valib ka kohtumiseks sobivaima vormingu (isiklikult või veebis). Pange tähele, et seda saab algatada eelmise etapi tervitusmeili osana.

requestDemo

Milliseid tööriistu kliendiga kohtumise planeerimiseks kasutada?

 • koosolekute planeerijat – et leida mõlemale osapoolele sobilik aeg
 • videokonverentsi tarkvara – veebikoosoleku pidamiseks (vajadusel)

Kohtumise ajal on kliendil tõenäoliselt olulisi küsimusi ja muresid seoses liitumisprotsessi, lepingu ja/või teie tulevase suhtega.

Miks on oluline kõik kliendi mured ja küsimused kirja panna?

See võimaldab teil neid kõiki koosoleku ajal käsitleda. Nimekiri aitab tagada, et klient tunneb end ära kuulatuna ja tõsiselt võetuna, ning tuvastada valdkonnad, kus klient võib vajada rohkem selgitusi.

Kuidas panna kirja kõik kliendi küsimused ja mured?

Määratud müügiesindaja peaks tegema märkmeid kõigist küsimustest, mille klient koosolekul tõstatab. Teise võimalusena võivad nad kliendilt küsida vestluse salvestamise kohta, et nad saaks hiljem üksikasjad üle vaadata.

Milliseid tööriistu klientide murede ja küsimuste kirjapanekuks kasutada?

 • märkmik (füüsiline või tarkvaraline) – küsimuste ja murede kirjapanekuks
 • diktofoni – koosoleku lindistamiseks (võimalusel)
 • videokonverentsi tarkvara – veebikoosoleku salvestamiseks (vajadusel)

Kui vaatate läbi kliendi tõstatatud küsimused ja mured, võite tuvastada mõned potentsiaalsed tõkked.

Miks on oluline kataloogida kõik kliendil esinevad punased lipud või probleemid?

See on võimalus tegeleda probleemidega otse ja panna klienti sisseelamise protsessis edasi liikuma. Samuti võimaldab see tuvastada valdkondi, kus ettevõttel võib tekkida vajadus teha muudatusi.

Kuidas kataloogida kliendi esinevaid punaseid lippe või probleeme?

Võtke teadmiseks kõik kliendi tõstatatud punased lipud või probleemid. Kliendi eest vastutav müügiesindaja saab need üles kirjutada või salvestada.

Milliseid tööriistu kliendi punaste lippude või probleemide kataloogimiseks kasutada?

 • tekstitöötlejat – märkmete tegemiseks
 • arvutustabelit – et kataloogida punased lipud või probleemid ja nende olek

Kui kõik küsimused ja mured on lahendatud, on aeg täpselt välja selgitada, mida klient teie ettevõttega äri tegemisest loodab saada.

Miks on oluline määratleda kliendi ootusi?

See tähendab, et mõlemad pooled on edasi liikudes samal lainel ja et teel ei tule üllatusi. See on ka võimalus realistlike eesmärkide seadmiseks, mida ettevõte suudab pakkuda ja mida mitte.

Kuidas teha kindlaks kliendi ootused?

Kohtumise ajal peaksite küsima kliendilt otse tema ootuste kohta. Samuti saate küsida nende eesmärkide ja sihtide kohta, et saada parem ülevaade sellest, mida nad otsivad.

informatiivsed meilimallid

Milliseid tööriistu kliendi ootuste seadmisel kasutada?/h3>
 • märkmikku (füüsiline või tarkvaraline)
 • tekstitöötlejat
 • videokonverentsi tarkvara

Nüüd, kui teate kliendi soove, on aeg hakata seadma mõningaid eesmärke.

Miks on oluline seada lühi- ja pikaajalised eesmärgid?

See annab teile teekaardi teie edaspidiseks suhteks kliendi teekonnal. Lisaks võimaldab see teil ka edusamme jälgida ja aja jooksul edu mõõta.

Kuidas seada lühi- ja pikajalisi eesmärke?

Eesmärgid peaksid olema konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajalised. Need peaksid olema vastavuses ka kliendi ootustega.

WMilliseid tööriistu eesmärkide seadmiseks kasutada?

 • SMART eesmärkide seadmise töölehte – eesmärkide loetlemiseks
 • projektijuhtimise tööriista – eesmärkide progressi jälgimiseks
 • CRM tarkvara – kliendisuhete jälgimiseks

Nüüd, kui teil on uus klient, on oluline tema teave talletada ja seda ajakohastada.

Miks on oluline jälgida kliendi andmeid?

Seda teavet kasutatakse kliendiga suhtlemiseks, tema vajaduste mõistmiseks ja parima võimaliku teenuse pakkumiseks. Samuti aitab see teil jälgida oma suhtlust kliendiga ja mõõta nende rahulolu aja jooksul.

Kuidas jälgida kliendi andmeid?

Võite kasutada LiveAgenti kasutajatoe kontakte, et salvestada kliendi nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu isiklik teave. Kasutajatoe tarkvara, nagu LiveAgent, võimaldab teil luua kohandatud kontaktivälju, et salvestada klientide kohta unikaalset teavet isikupärastatud suhtluse eesmärgil.

Kontaktid piletisüsteemid - LiveAgent

Milliseid tööriistu kliendi andmete jälgimiseks kasutada?

 • LiveAgenti – klienditeabe salvestamiseks selle kasutajatoe kontaktide funktsiooni abil

Kui uus klient on teie ettevõttega alustanud, on aeg kindlaks teha, kuidas ta teie teenuseid või tööriistu kasutab.

Miks on oluline hinnata kliendi teenuste/tööriistade kasutamist?

See aitab teil mõista, kuidas klient teie tooteid või teenuseid kasutab ja kas nad saavad neist maksimumi või mitte. Samuti võib see aidata teil tuvastada valdkonnad, kus klient võib vajada rohkem tuge.

Kuidas hinnata kliendi teenuste/tööriistade kasutamist?

Küsides otse kliendilt, jälgides tema käitumist, vaadates üle andmeid ja analüütikat ja/või tehes kasutajateste. Seejärel saate võrrelda seda teavet oma eesmärkide ja sihte, et näha kui hästi kliendi kasutus sellega sobitub.

Analüütika ülevaade klienditoe tarkvaras - LiveAgent

Milliseid tööriistu kasutada kliendi teenuste/tööriistade kasutamise hindamiseks?

 • kasutaja testimise tarkvara – jälgimaks, kuidas klient teie toodet või teenust kasutab
 • analüütika tarkvara – kliendi kasutusandmete ülevaatamiseks
 • kliendi kaasamisprotsessi küsimustikku – nende kogemuse kohta teabe küsimiseks

Kui olete kliendi teenuse kasutamist hinnanud, märkige üles kõik muutused tema käitumises.

Miks on oluline märgata muutusi kasutamises?

See võimaldab teil mõista, kui hästi klient teie tooteid või teenuseid kasutab. Selle teabe põhjal saate soovitada lisateenuseid või tuge.

Klienditeeninduse analüüs - illustratsioon

Kuidas märgata kasutuse suurenemist või vähenemist?

Jälgides andmeid ja analüütikat teatud perioodi vältel, näete kuidas kliendi kasutuskäitumine muutub. Kui märkate kasutuse vähenemist, võite pöörduda kliendi poole ja uurida, kas ta vajab abi.

Milliseid vahendeid kasutada kasutuse suurenemise või vähenemise märkimiseks?

 • analüütika tarkvara
 • kliendiedu tarkvara – kliendini jõudmiseks ja abi pakkumiseks
 • kliendi küsitlust

Näpunäiteid uute klientidega suhtlemiseks

 • Saatke isikupärastatud tänavaldus 24 tunni jooksul pärast kliendiga kohtumist

Pärast uue potentsiaalse kliendiga kohtumist on alati hea mõte saata tänukiri. See järelmeil või muud tüüpi sõnum näitab, et olete huvitatud suhte loomisest ja olete nende äritegevuse eest tänulik.

 • Lisage uus klient oma meililisti ja saatke talle aeg-ajalt oma ettevõtte värskendusi

Nii saate neid oma ettevõttega kursis hoida ja aja jooksul luua nendega tugeva suhte. Selle tulemusena kasutavad nad teie tooteid või teenuseid tulevikus tõenäoliselt rohkem.

 • Looge kliendiga ühendus sotsiaalmeedias ja jälgige tema värskendusi

Sotsiaalmeedia on suurepärane viis klientidega ühenduse hoidmiseks – nende uuendusi jälgides saate nende ja nende huvide kohta rohkem teada. Selle tulemusel saate neile pakkuda paremat teenust ja vähendada klientide kadumist.

 • Kutsuge klienti tema valdkonnaga seotud üritustele või võrgustike koosolekutele

Seda tehes saate neile näidata, et olete nende ettevõttest huvitatud ja soovite aidata neil kasvada. See võimaldab teil ka nende valdkonna kohta rohkem teada saada ja oma võrgustikku luua.

 • Pakkuge tasuta ressursse või konsultatsiooniteenuseid, mis võivad kliendile kasulikud olla

See näitab kliendile, et olete tema edust huvitatud, ning võimaldab teil pakkuda talle ka väärtuslikku teavet või teenuseid. Selline väike žest võib kliendiga tugeva suhte loomisel palju kaasa aidata.

 • Pöörduge perioodiliselt kliendi poole, et näha, kuidas tal läheb

Kui võtate nendega regulaarselt ühendust, isegi kiire kõne või meili teel, võite olla kindel, et nad on teie toodete või teenustega rahul. Nii saate neile vajadusel ka täiendavat tuge pakkuda.

Uue kliendi liitumise kontrollnimekirja kokkuvõte

 • Määrake müügiesindaja
 • Määrake klienditeeninduse esindaja
 • Kinnitage leping
 • Saatke tervitav e-kiri
 • Planeerige kohtumine kliendiga
 • Loetlege kõik kliendi küsimused ja mured
 • Kataloogige kõik kliendi punased lipud ja probleemid
 • Tuvastage kliendi ootused
 • Seadke lühi- ja pikaajalised eesmärgid
 • Jälgige kliendi andmeid LiveAgentiga
 • Hinnake kliendipoolset teenuse/tööriistade kasutamist
 • Märgake kasutamise suurenemist või vähenemist

Frequently asked questions

Kui sageli peaksin uuendama oma uue kliendi liitumise kontrollnimekirja?

See sõltub teie ettevõttest ja protsesside muutumise sagedusest, kuid ideaalis peaksite seda värskendama alati, kui teie ettevõtte protseduurides, toodetes või kliendibaasis on muudatusi. Abi võib olla ka oma kontrollnimekirja perioodilisest ülevaatamisest, et näha, kas on valdkondi, kus saaksite tõhusust parandada.

Kas ma saan oma uue kliendi liitumisprotsessi osi tööriistade abil automatiseerida?

Jah, tarkvaradega nagu CRM-id, meiliturunduse platvormid ja projektijuhtimise tööriistad. Tehnoloogia kasutamine uue kliendi liitumisprotsessi automatiseerimiseks võib säästa teie aega ja energiat ning aidata teil oma uusi kliente hõlpsamini jälgida.

Kuidas teha uue kliendi liitumisprotsessi lihtsamaks nii neile kui ka endale?

Planeerige ette võetavad sammud, st järgige käesolevat kontrollnimekirja, ja veenduge, et kõik, mida teie uus klient vajab, on valmis ja ootaks teda liitumisel. Mida lihtsamaks teete alustamise oma uutele klientidele, seda tõenäolisemalt jäävad nad teie teenustega rahule ja jäävad teie juurde pikaks ajaks. See omakorda suurendab teie keskmist kliendi eluiga ja klientide hoidmise määra.

Milliseid vigu ettevõtted uue kliendi liitumisprotsessi käigus teevad?

Uue kliendiga liitumisel tuleb arvestada paljude teguritega, kuid siin on mõned kõige levinumad vead, mille hulka kuuluvad projekti ootustest ja eesmärkidest kliendile rääkimine, toote või teenuse ebapiisav selgitamine või demonstreerimine, suutmatus luua ajakava või määrake lõpuleviimise tähtajad ja pärast töö lõpetamist klientidega ühendust võtmata jätmine.

Kas ma saan oma uue kliendi liitumisprotsessi tellida kolmanda osapoole teenusepakkujalt?

Selle üle otsustades küsige endalt: „Kas nad suudavad pakkuda minu ootustele vastavat või ületavat teenust?”, „Kas nad suudavad minu ettevõtte kasvuga sammu pidada?”, „Kas neid saab usaldada tundlike kliendiandmetega toimetulekus?” ja „Kas nende lahendus on kulutõhus?” Kui vastate kõigile neile küsimustele jaatavalt, võib uue kliendi liitumisprotsessi allhange olla teie ettevõtte jaoks parim valik. Kuid kui vastate mõnele küsimusele “ei”, võib olla kõige parem jätta sisseelamisprotsess ettevõttesiseseks.

Seotud Ressursid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates eeldame Teie luba küpsiste paigaldamiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuse ja küpsiste poliitika.

×
Plaanige üks-ühele kõne ja avastage, kuidas LiveAgent Teie ettevõttele kasulik võib olla.

Oleme saadaval mitmetel kuupäevadel

Plaani demo