Tingimuste aktsepteerimine

Quality Unit, s. r. o. (edaspidi “Quality Unit”) osutab Teile teenust (nagu allpool määratletud) oma veebisaidi kaudu, mis asub aadressil www.qualityunit.com (edaspidi “sait”) ja *.ladesk.com (Teie konto URL), vastavalt käesolevatele teenusetingimustele (TOS). Nõustudes käesolevate teenusetingimustega või teenusele või saidile juurdepääsuga või selle kasutamisega, nõustute, et olete need tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega. Kui asute sellesse teenusetingimuste lepingusse mõne ettevõtte või muu juriidilise isiku nimel, siis kinnitate, et Teil on õigus siduda selline üksus ja tema sidusettevõtted nende teenusetingimustega, sel juhul viitab mõiste „Teie” sellisele üksusele ja selle sidusettevõtetele. Kui Teil pole selliseid volitusi või kui Te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi Te neid tingimusi aktsepteerida ega teenust kasutada.

Quality Unit võib neid teenusetingimusi aeg-ajalt ilma ette teatamata muuta. Muudetud tingimused jõustuvad postitamisel ja kui kasutate teenust pärast seda kuupäeva, käsitleme Teie kasutamist muudetud tingimuste aktsepteerimisena. Kui mis tahes muudatused nendes teenusetingimustes ei ole Teile vastuvõetavad, on Teie ainus lahendus teenusele juurdepääsu ja selle kasutamise lõpetamine.

Teenuse kirjeldus

“Teenus” hõlmab (a) saiti, (b) LiveAgenti kasutajatoe ja vestlussüsteemi, tööriistu ja teenuseid, mida pakub saidi kaudu ja saidi kaudu kättesaadavaks tehtud LiveAgent API ning (c) kogu tarkvara, andmeid, teksti , pilte, helisid, videoid ja sisu, mis on saidi või teenuste kaudu kättesaadavaks tehtud või LiveAgent API kaudu välja töötatud (koos nimetatakse “sisuks”). Teenusele lisatud või seda täiendavad uued funktsioonid kehtivad ka käesolevate teenusetingimuste suhtes.

Üldtingimused/Juurdepääs teenusele ja selle kasutamine

Vastavalt käesolevate teenusetingimuste tingimustele võite teenusele juurde pääseda ja seda kasutada ainult oma sisemistel ärilistel eesmärkidel, nagu on ette nähtud lepinguga. Te ei tohi (a) litsentsida, all-litsentsida, müüa, edasi müüa, rentida, liisida, üle anda, loovutada, levitada, jagada aega ega muul viisil äriliselt kasutada ega teenust ühelegi kolmandale osapoolele kättesaadavaks teha, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud teenusetingimuste lepingus; (b) kasutada teenust andmete töötlemiseks mis tahes kolmanda osapoole nimel, või (c) kasutada teenust ebaseaduslikul viisil või viisil, mis häirib või takistab teenuse ja selle komponentide terviklikkust või toimivust.

Kui Teil on ainult piiratud juurdepääs teenusele ja õigus kasutada teenust, mis on Teile selgesõnaliselt teenusetingimuste alusel antud, jäävad kõik teenuse ja selle komponentide õigused, omandiõigus ja huvid Quality Unitile ja kuuluvad ainult sellele. Te ei tohi teenust muuta, kohandada ega häkkida, et see viitaks valesti sponsorlusele või seosele Quality Unitiga, või muul viisil üritada saada volitamata juurdepääsu teenusele või sellega seotud süsteemidele või võrkudele.

Teie vastutate kogu teabe, andmete, teksti, sõnumite või muu materjali eest, mille postitate või muul viisil teenuse kaudu edastate. Teie vastutate oma sisselogimise ja konto konfidentsiaalsuse eest ning olete täielikult vastutav kõigi Teie sisselogimise või kontoga seotud toimingute eest. Nõustute ja teadvustate, et Teie sisselogimisandmeid võib kasutada ainult üks (1) inimene – üks sisselogimine, mida jagavad mitmed inimesed, pole lubatud. Süsteem tuvastab sellise käitumise automaatselt ja nõustute, et Qualtiy Unit võib selle eest küsida täiendavat kuutasu. Saate luua eraldi sisselogimisi nii paljude inimeste jaoks, kui Teie plaan lubab.

Quality Unit jätab endale õiguse pääseda juurde kõigile Teie kontodele, et vastata Teie tehnilise toe taotlustele. Me säilitame asjakohased haldus-, füüsilised ja tehnilised kaitsemeetmed Teie andmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse kaitseks. Me ei avalda Teie andmeid, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud või kui Te seda lubate.

Te mõistate, et teenuse, sealhulgas Teie sisu, tehnilist töötlemist ja edastamist võidakse edastada krüptimata ja see hõlmab (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; (b) muudatusi võrkude või seadmete ühendamise tehniliste nõuete järgimiseks ja nendega kohanemiseks ning (c) edastamist Quality Uniti kolmandate osapoolte müüjatele ja hostimispartneritele, et pakkuda vajalikku riistvara, tarkvara, võrkude loomist, salvestamist ja sellega seotud tehnoloogiat, mis on vajalik nende teenuse käitamiseks ja hooldamiseks. Quality Unit teeb mõistlikke jõupingutusi, et avaldada saidil või teavitada Teid teenuse kavandatud seisakutest.

Quality Uniti suutmatus kasutada või jõustada käesoleva teenusetingimuse mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest loobumist. Te tunnistate, et see TOS on leping Teie ja Quality Uniti vahel, kuigi see on elektrooniline ning Teie ja kvaliteediüksus pole sellele füüsiliselt alla kirjutanud ning see reguleerib Teie teenuse kasutamist ja asendab Teie ja Quality Uniti vahel sõlmitud eelnevaid lepinguid.

AppSumo tehingu tingimused

Te võite teenusele juurde pääseda ja seda kasutada ainult oma sisemiste ärivajaduste ja eesmärkide jaoks, nagu on ette nähtud käesolevates tingimustes. Te ei tohi (a) litsentsida, edasi litsentsida, müüa, edasi müüa, rentida, liisida, võõrandada, loovutada, levitada, jagada aega ega äriliselt kasutada ega teenust ühelegi kolmandale osapoolele kättesaadavaks teha, välja arvatud käesolevates tingimustes selgesõnaliselt lubatud viisil; Tingimused; (b) kasutada teenust ebaseaduslikul viisil või viisil, mis häirib või takistab teenuse ja selle komponentide terviklikkust või toimivust.

Teie AppSumo teenuse ost (“pakett”), mis osteti ametlikult saidilt appsumo.com/liveagent/, annab Teile juurdepääsu AppSumo ametlikel saitidel töödeldud ühe 59 dollarilise ostu funktsioonidele. Üks (1) ost annab Teile juurdepääsu ühele (1) kupongikoodile (“kood”), mille peate lunastama teenuse URL-i aadressil: liveagent.com/appsumo-signup. (ei ole enam saadaval). Registreerimisel peate registreerimise edukaks lõpuleviimiseks täitma vajalikud andmed. Need vajalikud andmed hõlmavad (a) Teie koodi; (b) Teie täisnime; (c) Teie e-posti aadressi; ja (d) ettevõtte/organisatsiooni nime, mida kasutatakse Teie konto kordumatu URL-aadressi loomiseks.

Iga AppSumo lehelt ostetud kood lunastatakse ainult üks kord (1 kord). Iga sama koodi täiendav lunastamine on rangelt vastuolus nende tingimustega. Sama koodi mitme lunastamise korral kaotate juurdepääsu teenusele ja Teie lisakontod peatatakse.

Peate oma kood(id) lunastama enne 1. detsembrit 2019. Pärast seda tähtaega Quality Unitile saadetud (nii kirjalikud kui ka suulised) taotlused lükatakse tagasi. Teie koodide lunastamise õigus lõpeb 30. novembril 2019 kell 23.59. Quality Unit jätab endale õiguse pärast seda tähtaega erandeid teha.

Paketi ostmine annab Teile eluaegse juurdepääsu teenuse kõikehõlmava (kõik-ühes) paketi kahele (2) agendikohale (“kasutajad”) hinnaga 59 dollarit. Kahe (2) agendikoha hulka kuulub üks Teile (konto omanikule) määratud koht ja üks (1) koht agendile või administraatorile.

Iga Teie teenuse kontole lisatud kasutaja kohta kehtib “Kõikehõlmava”/”kõik ühes” plaani tavaline hinnamudel, nagu on kirjeldatud siin: www.liveagent.com/pricing/. Teilt võetakse tasu lisakasutaja tegeliku kasutamise eest vastavalt kasutamise ajale. Täiendava kasutaja tavapäraseks hinnaks hinnatakse kasutaja jaoks 39 dollarit kuus.

Tasu summa korrutatakse Teie teenuse kontole lisatud täiendavate kasutajate arvuga.

Teid teavitatakse ettevõttelt saadetud e-posti teel sellest, et lisasite oma kontole täiendavaid kasutajaid. See teavitusmeil sisaldab hoiatust, et olete ületanud oma AppSumo paketi kasutajate arvu.

Teie kontole lisatud täiendavate agentide eest esitatakse arve igakuiselt. Esimese tasumise korral palutakse Teil sisestada kehtivad arveldusandmed, mis sisaldavad Teie (a) pärisnime ja perekonnanime; b) kehtivat e-posti aadressi; c) Teie ettevõtte kehtivat nime; d) kehtivat aadressi (tänava nimi, linn, sihtnumber ja osariik) e) Teie ettevõtte täiendavaid andmeid vastavalt Teie kohalikele õigusaktidele. Peate täitma ainult kehtivaid, tõeseid, täpseid ja kontrollitud andmeid.

Kui võetakse esmakordselt tasu täiendavate kasutajate kasutamise eest, palutakse Teil valida oma eelistatud makseviis. Quality Unit pakub kahte (2) makseviisi, mis põhinevad (a) krediitkaardi andmetel (b) PayPali konto andmetel.

Krediitkaardi või PayPali konto andmed peate esitama ainult juhul, kui lisate oma kontole täiendavaid kasutajaid.

Kui keeldute oma krediitkaardiandmete või PayPali konto üksikasjade esitamisest lisatasude eest, mis on lisakasutajate tegeliku kasutamise eest saadud, kaotate juurdepääsu teenusele. Juurdepääs Teie teenuse kontole on lubatud, kui olete esitanud vajaliku arveldusinfo ja valinud oma eelistatud makseviisi. Quality Unit jätab endale õiguse teha erandeid.

Teil ei ole lubatud “virnastada” mitut koodi ja kasutada neid ühe (1) teenusekonto jaoks. Iga teenuse konto aktsepteerib ainult ühte (1) koodi. Pakett ei ole virnastatav.

LiveAgenti tasuta plaani tingimused

Õiglase kasutamise poliitika

Osana meie pühendumusest suurepärase kvaliteedi ja usaldusväärse teenuse pakkumisele on meil LiveAgenti teenuste õiglase kasutamise poliitika.

Tahame tagada, et kõik meie kliendid saaksid nautida ja edukalt kasutada meie teenust olenemata mis tahes tingimustest.

Kui mõned kliendid kasutavad nii palju andmeid või rikuvad reegleid, et see võib mõjutada teisi kasutajaid, võime selliste rikkujatega ühendust võtta ja arutada nende kasutamise ja piirangute muutmist või nende kontode tühistamist.

Jätame endale õiguse muuta konto piiranguid ilma ette teatamata.

Jätame endale õiguse aegajalt selle õiglase kasutamise poliitika tingimusi muuta.

See reegel täiendab ja ei piira ühtegi LiveAgenti peamist tingimust.

Kohandatud tarned

Kohandatud tarne lisataotlusi saab esitada, saates Quality Unitile päringu e-posti teel aadressil support@liveagent.com. Quality Unit jätab endale õiguse kohandatud tarne taotlusest keelduda. Kui kohandatud tarne taotlus võetakse vastu, sõlmitakse Teie ja Quality Uniti vahel taotlusel põhinev leping, mis sisaldab üksikasjalikult kohandatud tarne nõudeid ja spetsifikatsioone. Leping on kirjalik heakskiit, mis on tehtud e-posti teel. Kohandatud tarne väljund muutub Quality Uniti ainuõiguslikuks intellektuaalomandiks ja nõustute, et toodangut saab tulevikus kasutada Quality Uniti kolmandate osapoolte klientide edasiseks kasutamiseks. Kohandatud kohaletoimetamise hind lepitakse eelnevalt kokku ja see esitatakse iga juhtumi puhul eraldi.

Konto tingimused

 • Selle teenuse kasutamiseks peate olema vähemalt 18 -aastane.
 • Te peate olema inimene. “Botide” või muude automatiseeritud meetoditega registreeritud kontod pole lubatud.
 • Registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks peate esitama oma juriidilise täisnime, kehtiva e-posti aadressi ja muu teabe.
 • Teie vastutate oma kasutajanime ja parooli turvalisuse eest. Quality Unit ei saa ega vastuta kaotuste või kahjude eest, mis tulenevad sellest, et Te ei täida seda turvakohustust.
 • Teie vastutate kogu postitatud sisu ja Teie konto all toimuva tegevuse eest (isegi kui sisu postitavad teised, kellel on Teie konto all olevad kontod).
 • Selle teenuse kasutamise ajal ei tohi Te edastada valeandmeid ega kellegi teise identiteeti kasutada.
 • Te ei tohi teenust kasutada ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel.
 • Te ei tohi teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
 • Nende lepingute rikkumine toob kaasa Teie konto sulgemise. Kuigi Quality Unit keelab sellise käitumise ja sisu teenuses, mõistate ja nõustute, et Quality Unit ei saa teenuses postitatud sisu eest vastutada ja sellegipoolest võite selliste materjalidega kokku puutuda. Nõustute teenust kasutama omal vastutusel.

Maksete, tagasimaksete ja arvelduse muudatused

Prooviperioodid ja maksed Teenust osutatakse maksepõhiselt ja tellimuse arve esitatakse valitud tellimusperioodi alguses, mis võib olla kas igakuine või aastapõhine. Iga liitumisplaan sisaldab esialgset tasuta prooviperioodi, mis varieerub olenevalt registreerumisel kasutatud e-posti aadressi tüübist. Tasuta domeeni e-posti aadressiga tellimusel on õigus kuni 7-päevasele tasuta prooviperioodile, registreeritud ettevõtte e-posti aadressiga tellijal aga kuni 30-päevasele tasuta prooviperioodile.
Kui tellija ei suuda esitada tasuta prooviperioodi jooksul arveldus- ja makseteavet ning otsustab mitte ühelegi tasulisele plaanile üle minna, peatatakse nende tasuta prooviperioodi konto automaatselt, mille tulemusel kaotatakse juurdepääs. Konto ajutiseks uuesti aktiveerimiseks, maksimaalselt 2 päevaks, võtab Tellija 30 päeva jooksul pärast konto peatamist ühendust klienditoe meeskonnaga, paludes konto uuesti aktiveerida ning lisab nõutud arveldus- ja makseteave. Kui tellijal ei õnnestu 30 päeva jooksul pärast konto peatamist klienditoe meeskonnaga ühendust võtta, kustutatakse tema konto, ining sellele pole enam võimalik juurde pääseda.
Kui arveldus- ja makseandmed on edastatud, lõpeb prooviperiood viivitamatult, ja Tellija plaan muutub vastavalt valitud tasuliseks paketiks ja selle eest esitatakse vastav arve.

Plaanide ja hindade muutused Kui otsustate oma tellitud perioodi jooksul oma plaani või agentide arvu uuendada, kantakse kõik lisakulud tellimisperioodi järelejäänud perioodile ja kantakse Teie kontole. Seejärel võetakse Teie krediitkaardilt automaatselt Teie järgmisel arveldustsüklil korrigeeritud tasu pärast proportsionaalsust toetavat arveldust. Arvelduse erand kehtib juhul, kui Teil on igakuine arveldustsükkel, kus Te ei näe jooksval kuul proportsionaalset tasu ega krediiti, kuid Teie uus arveldusmäär kajastub Teie järgmisel kuupõhisel arvel. Olenemata Teie arveldustsüklist ei tagastata ega krediteerita teenuste osaliste kuude, plaanide alandamise ega kasutamata kuude eest, kui sulgete oma konto enne tellimisperioodi lõppu. Erandeid ei tehta, et kohelda kõiki võrdselt ja hoida meie halduskulud madalad meie kliendibaasi lõplikuks hüvanguks. Plaani taseme alandamine võib põhjustada Teie konto sisu, funktsioonide või mahu kadumise ning Quality Unit ei võta sellise kaotuse eest mingit vastutust. Kõigi LiveAgenti plaanide ja teenuste hindu võidakse 30 päeva ette teatades muuta. Sellise teate võib esitada igal ajal. Lisaks jätab Quality Unit õiguse Teiega erihinna osas ühendust võtta, kui Teil on erakordselt palju lõppkasutajaid või ebatavaliselt kõrge igakuine piletite suhe agendi kohta. Sellises olukorras võib Teile sobivam olla ettevõtte tellimisleping (kirjeldatud allpool).

Krediitkaardi arveldamine, kviitungid ja privaatsus Konto omanik saab iga krediitkaardimakse eest e-posti teel kviitungi. Quality Unit pakub konto omanikule liidest (nagu registreerimise protseduuris määratletud) krediitkaardi andmete muutmiseks (nt kaardi uuendamisel). Quality Unit kasutab krediitkaardi töötlemise haldamiseks kolmanda osapoole vahendajat ja sellel vahendajal ei ole lubatud Teie arveldusinfot salvestada, säilitada ega kasutada, välja arvatud Teie krediitkaarditeabe töötlemiseks Quality Uniti jaoks. Palun külastage /privaatsuspoliitika/ et mõista, kuidas Quality Unit isiklikku teavet kogub ja kasutab.

Arvelduse muudatused ja uuendused Konto omanikul on õigus nõuda Teenuse kasutamise arvetel sisalduvate arveldusinfo uuendamist. Värskendust tuleb taotleda e-posti teel, mis saadetakse aadressile support@liveagent.com viimase arve väljastamise järel esimese 15 päeva jooksul. Teile väljastatakse kreedidi memo ja uuendatud arve, mis sisaldab uut arveldusinfot. Viimasest väljastamisest möödunud 15 päeva järel esitatud taotlused lükatakse tagasi ja peate ootama uue arve väljastamist järgmisel arvelduspäeval.

KMKR -i käsitlemine Kui kliendile on määratud õige ja kehtiv käibemaksukohustuslase ID (vastavalt Euroopa seadustele), vastutab klient ainuisikuliselt käibemaksukohustuslase ID rakendamise eest oma kliendiprofiili vajalikul väljal. Kvaliteediüksus ei tagasta raha klientidele, kes ei rakenda oma käibemaksukohustuslase ID-d iseseisvalt.

Iga-aastane ettemakstud krediit

Iga-aastane ettemakstud krediit, mis lisatakse kliendi kontole vastastikuse kokkuleppe alusel, kestab 12 kuud ainult juhul, kui agentide kohtade arv jääb samaks kogu aja jooksul. See ajavahemik pikeneb või väheneb sõltuvalt krediidi kehtivuse ajal kliendi kontole lisatud või eemaldatud agendikohtade arvust.

Juhul kui klient otsustab teenuse kasutamisest loobuda enne kogu krediidi kasutamist VÕI enne ajavahemiku lõppu, on tal õigus järelejäänud kasutamata väärtuse eest hüvitis. Kvaliteediüksus jätab endale õiguse tühistamistasuna tagastada vaid 50% ülejäänud summast.

Cancellation and termination

Teie vastutate oma konto nõuetekohase tühistamise eest. Konto omanik (nagu registreerimise protseduuris määratletud) saab konto igal ajal tühistada e-postiga saadetud e-kirjaga aadressil support@qualityunit.com taotlusega konto tühistada. Quality Unit vastab sellele meilile ja tühistab Teie konto ühe tööpäeva jooksul. Teine võimalus oma konto tühistamiseks on nupp “Peata konto”, mis asub jaotises “Minu konto”. Oma konto tühistamisega kaotate tühistamisel juurdepääsu kogu sisule ja kvaliteediüksus kustutab selle tavapärase äritegevuse käigus. Pärast konto tühistamist ei saa seda teavet taastada. Kui tühistate oma konto teenuse jaotises “Minu konto” enne praeguse tasutud tellimisperioodi lõppu, jõustub tühistamine kohe ja teilt ei võeta enam tasu. Kui tühistamistaotlus saadetakse posti teel, palume Teil oodata Quality Uniti kinnitust.

Quality Unit jätab endale õiguse (i) ajutiselt või püsivalt teenust (või selle osa) muuta või katkestada ja (ii) keelduda teenuse praegusest ja tulevasest kasutamisest, peatada või lõpetada Teie konto (selle mis tahes osa) või teenuse kasutamist ning eemaldada ja kustutada ära teenuses oleva sisu mis tahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui Quality Unit arvab, et olete neid teenusetingimusi rikkunud. Quality Unit teeb kõik endast oleneva, et Teiega otse e-posti või telefoni teel ühendust võtta, et hoiatada Teid enne Teie konto peatamist või lõpetamist. Igasugune kahtlustatav pettus, kuritahtlik või ebaseaduslik tegevus, mis võib olla aluseks Teie teenuse kasutamise lõpetamisele, võidakse suunata asjakohastele õiguskaitseasutustele. Quality Unit ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, peatamise ega lõpetamise eest.

Quality Unit jätab endale õiguse Teie konto pikaajalise tegevusetuse tõttu lõpetada. Quality Unit peab järgima lõpetamisprotokolle, väljastades enne kasutaja konto lõpetamist hoiatusmeili. Pärast 4-nädalast tegevusetust saadetakse hoiatusmeil, milles teavitatakse kasutajat eelseisvast konto lõpetamisest ja sammudest, mida saab võtta konto sulgemise vältimiseks. Pärast 8-nädalast tegevusetust kustutatakse konto koos kõigi andmetega.

Garantiidest loobumine

Teenust, sealhulgas saiti ja sisu, ning kõiki serveri- ja võrgukomponente pakutakse põhimõttel „nagu on” ja „nii nagu saadaval” ilma igasuguste garantiideta, seaduses lubatud ulatuses ja Quality Unit loobub selgesõnaliselt igasugustest ja kõikidest otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid müügikõlblikkuse, omandiõiguse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja rikkumiste kohta. Te tunnistate, et Quality Unit ei garanteeri, et teenus on katkematu, õigeaegne, turvaline, vigadeta või viirusteta ning mis tahes teave või nõuanne, mille olete saanud Quality Unitilt või teenuse kaudu, ei loo garantiid, mida pole eraldi välja toodud siin tingimustes.

Vastutuse piiramine

Quality Unit ei vastuta mitte mingil juhul ja mitte ühegi õigusteooria (lepingulise, delikti või muu) korral Teie ega mõne kolmanda osapoole ees kaudsete, juhuslike, eriliste, eeskujulike, tagajärgedega või karistavate kahjude eest, sealhulgas saamata jäänud kasum, müügi või äri kaotus, kadunud andmed või ärikatkestus. Lisaks ei vastuta Quality Unit otseste kahjude, kulude, kahjude ega kohustuste eest, mis ületavad Teie poolt makstud või makstavat teenustasu ühe kuu jooksul enne rahalise kahju hüvitamise nõude esitamist või sada (100 dollarit) USA dollarit. Selle jaotise sätted jaotavad osapoolte vahel selle riskiga seotud riskid ja pooled on nendele piirangutele tuginenud, kui nad otsustavad, kas sõlmida käesolev leping.

Mõned riigid ei luba välistada kaudseid garantiisid ega piirata vastutust juhuslike või kaudsete kahjude eest, mis tähendab, et mõned ülaltoodud piirangud ei pruugi Teie suhtes kehtida. Nendes riikides on Quality Uniti vastutus piiratud seadusega lubatud ulatuses.

Määramine

Quality Unit võib need tingimused täielikult või osaliselt piiranguteta üle anda või määrata.

Ekspordi vastavus

Vastutate teenuse või selle komponentide eksporti reguleerivate kehtivate seaduste, reeglite või eeskirjade järgimise eest.

Reguleeriv seadus

Neid teenusetingimusi reguleerivad Delaware’i osariigi seadused, arvestamata kollisioonipõhimõtteid. Käesolevaga nõustute selgesõnaliselt alluma Delaware’i osariigi föderaal- ja osariigi kohtute ainupädevusele, et lahendada vaidlused, mis on seotud Teie juurdepääsuga teenusele või selle kasutamisega.

Andmetöötlus

LiveAgent on pühendunud privaatsusele, turvalisusele, vastavusele ja läbipaistvusele. See lähenemisviis hõlmab ka seda, et meie kliendid järgivad ELi andmekaitsenõudeid, sealhulgas andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud nõudeid, mis jõustusid 25. mail 2018.

Sisu

 1. Kes on andmetöötleja
 2. Milliseid andmeid töödeldakse
 3. Millised on andmeallikad
 4. Mis on andmete kogumise ja/või töötlemise eesmärk
 5. Mis on andmete töötlemise ajavahemik
 6. Kes on meie partnerid/alltöövõtjad
 7. Millised on Teie õigused andmetöötluseks
 8. Kuidas saate andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta

Kes on andmetöötleja

Andmetöötleja on ettevõte, kes valib andmetöötluse eesmärgi ja ressursid. Turunduslikel eesmärkidel on andmetöötlejaks Quality Unit, s. r. o.

Milliseid andmeid töödeldakse

Töötleme järgmisi andmetüüpe: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress, teave ostetud toodete kohta, teave toote kasutamise kohta, telefonivestlustest kogutud teave, telefonisalvestised, muud tüüpi meiega ühendust võtmise kohta kogutud teave (e-post , vestlus, Facebooki sõnumid, säutsud), meie tugitiimile Teie kontodega seotud probleemide lahendamiseks pakutav teave, geograafilise lokaliseerimise andmed, brauseri teave, süsteemiteave.

Millised on andmeallikad

Eelmises jaotises nimetatud andmed kogutakse ainult Teie käest. Andmetele pääseb juurde Teie ja Quality Unit s.r.o. vahel peetud vestlustest või Teie kliendiprofiili märgitud andmete kaudu. Andmeid saab koguda ka avalikest kättesaadavatest allikatest, nagu ettevõtte kataloogid ja muud. Andmeid saab koguda ka kolmandatelt osapooltelt, kes on nende töötlemiseks lubatud.

Mis on andmete kogumise ja/või töötlemise eesmärk

Teie nõusolek andmete töötlemiseks anti järgmistel eesmärkidel: turundusteenused, klienditoe teenused.

Mis on andmete töötlemise ajavahemik

Teie nõusolek anti meie teenuste (LiveAgent) kasutamise ajaks ja järgnevaks 5 aastaks pärast kasutamise lõpetamist või kuni hetkeni, mil oma nõusoleku tagasi võtate. Kui Te ei ole klient ja Te ei kavatse olla Quality Unit s.r.o. klient, kehtib Teie nõusolek viis aastat või kuni hetkeni, mil oma nõusoleku tagasi võtate. Pärast viieaastast perioodi Teie andmed kustutatakse.

Kes on meie partnerid/alltöövõtjad

Olete andnud nõusoleku meie alltöötlejatele ja alltöövõtjatele, kellel võib olla ligipääs valitud andmetele. Meie alltöötlejaid ja alltöövõtjaid kontrollitakse ja auditeeritakse regulaarselt, et tagada maksimaalne privaatsus ja turvalisus.

Millised on Teie õigused andmetöötluseks

Korrektne andmetöötlus on meile ülitähtis ja oleme uhked kõrge turvalisuse, privaatsuse ja andmetöötluse taseme üle Quality Unit s.r.o.-s

Allpool on Teie õigused seoses andmetöötlusega:

Teave andmetöötluse kohta Teave sisaldab peamiselt: kontaktandmeid töötleja, nende alluvate või andmetöötlusametniku või andmetöötluse eest vastutava isiku kohta, andmetöötluse eesmärgi, andmekategooriate, andmete adressaadi/vastuvõtja ja andmete vastuvõtjate kategooriad, teave andmete edastamise kohta kolmandate osapoolte riikidesse , andmetöötluse ajavahemik, Teie õiguste loetelu, õigus pöörduda kohaliku andmetöötlusasutuse poole, andmetöötluse allikas, teave andmete profileerimise ja automatiseerimise kohta.

Õigus andmetele juurde pääseda Teil on õigus kinnitada, kas Teie andmeid töödeldakse või mitte ja milliseid andmetüüpe töödeldakse.

Parandusõigus Teil on õigus vajadusel andmeid parandada.

Õigus kustutamisele („õigus olla unustatud”) Mõnel seadusega lubatud juhul oleme kohustatud Teie taotluse alusel kustutama kõik Teie andmed.

Õigus töötlemise piirangutele Mõned kliendid eelistavad piiratud andmetöötlust. Kui Teil on andmete töötlemise piirangute kohta erisoove, võtke meiega ühendust.

Õigus andmete migreerimiseks Teie taotluse alusel saame Teie andmed üle kanda teisele andmetöötlejale, kui puuduvad juriidilised või muud takistused.

Õigus esitada vastuväiteid Kui arvate, et Teie andmeid ei töödelda õigesti, võite probleemi lahendamiseks võtta meiega ühendust.

Õigus pöörduda kohaliku andmetöötlusasutuse poole Täiendavate murede või tõstatatud probleemide korral võite pöörduda kohaliku andmetöötlusasutuse poole. Kvaliteediüksuse kohalik andmetöötlusasutus s.r.o. on Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky aadressiga Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakkia Vabariik, Euroopa Liit.

Kuidas saate andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta?

Teie nõusolek andmete töötlemiseks on vabatahtlik. Saate selle igal ajal tühistada.

Kuidas ma saan oma andmetöötluse tühistamistaotluse esitada? Palun esitage meile oma ettevõtte nimi, subjekt ja andmetöötleja, kirjalik taotlus andmete tagasivõtmiseks ja allkiri. Taotluse peate saatma aadressile andrej@liveagent.com

Teise võimalusena, kui soovite meie meililistist loobuda, saate oma taotluse täitmiseks kasutada meie vormi.

Seotud Artiklid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates eeldame Teie luba küpsiste paigaldamiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuse ja küpsiste poliitika.

Start Free Trial x