Viimati uuendatud: 2. oktoobril 2023

Quality Unit, s. r. o. osutab Teile oma teenust (edaspidi “LiveAgent”) oma veebisaidi kaudu, mis asub aadressil *.ladesk.com (Teie konto URL).

Quality Unit, s. r. o. kasutab LiveAgenti teenuse pakkumisel teatud alltöötlejaid.

Mis on alltöötleja:

Alltöötleja on LiveAgenti kaasatud kolmanda osapoole andmetöötleja, kellel on või on potentsiaalselt juurdepääs teenuse andmetele (mis võivad sisaldada isikuandmeid) või neid töödelda. LiveAgent kasutab erinevate funktsioonide täitmiseks erinevat tüüpi alamtöötlejaid, nagu on selgitatud allolevates tabelites.

Nõuetekohane hoolsus:

LiveAgent kohustub kasutama äriliselt mõistlikku valikuprotsessi, mille abil ta hindab pakutud alltöötlejate turvalisust, privaatsust ja konfidentsiaalsust, mis saavad või võivad omada juurdepääsu teenuse andmetele või neid töödelda.

Lepingulised tagatised:

LiveAgent nõuab oma alltöötlejatelt samaväärseid kohustusi, mida nõutakse LiveAgentilt (andmetöötlejana), nagu on sätestatud LiveAgenti andmetöötluslepingus („DPA”), sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmisi nõudeid:

– töödelda isikuandmeid vastavalt vastutava töötleja (st tellija) dokumenteeritud juhistele (nagu LiveAgent on kirjalikult edastanud asjaomasele alltöötlejale);

– kasutada oma alltöötlemise toimingutes ainult usaldusväärseid töötajaid, kelle suhtes kehtib lepingust tulenev siduv kohustus järgida andmete privaatsust ja turvalisust vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele;

– korraldada personalile, kellele nad annavad juurdepääsu isikuandmetele, regulaarselt turvalisuse ja andmekaitse alast koolitust;

– rakendada ja säilitada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;

– teavitama LiveAgenti viivitamatult kõigist tegelikest või võimalikest turvarikkumistest ja tegema LiveAgentiga koostööd, et käsitleda vastutavate töötlejate, andmesubjektide või andmekaitseasutuste taotlusi.

See poliitika ei anna klientidele täiendavaid õigusi ega õiguskaitsevahendeid ning seda ei tohiks tõlgendada siduva lepinguna. Siin esitatud teave on esitatud ainult selleks, et illustreerida LiveAgenti kaasamise protsessi alltöötlejate jaoks, ning esitada tegelik kolmandate osapoolte alltöötlejate nimekiri selle poliitika kuupäeva seisuga (mida LiveAgent võib kasutada oma teenuste tarnimisel ja toetamisel).

Kui olete LiveAgenti klient ja soovite siseneda meie DPA-sse, saatke meile e-kiri aadressil andrej@liveagent.com.

Infrastruktuuri alltöötlejad

LiveAgent omab või juhib juurdepääsu infrastruktuurile, mida LiveAgent kasutab teenustele esitatud teenusandmete majutamiseks, välja arvatud alltoodud juhised. Praegu asuvad teenuste LiveAgenti tootmissüsteemid Ameerika Ühendriikides ja Euroopas paiknevates rajatistes.

Kliendikontod luuakse ühes neist piirkondadest vastavalt kliendi asukohale; Kliendi teenindusandmed jäävad hiljem sellesse piirkonda, kui Klient ja LiveAgent ei ole teisiti kokku leppinud, kuid teenuste toimivuse ja kättesaadavuse tagamiseks võib neid piirkonna andmekeskuste vahel teisaldada. Järgmine tabel kirjeldab riike ja juriidilisi isikuid, kes tegelevad LiveAgenti teenusandmete salvestamisega.

ServeridLinode, LLC (ELi asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (Suurbritannia asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (USA asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (Singapur)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridAmazon Web Services, LLC
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridAmazon Web Services, LLC (Ühendriikide kliendid) – Põhja-California
LiveAgenti servereid majutatakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001 ühilduvates rajatistes. Andmekeskuse rajatiste toiteallikaks on külluslik toide, millest igaühel on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridAmazon Web Services, LLC (APAC Kliendid) – Singapur
LiveAgenti servereid majutatakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001 ühilduvates rajatistes. Andmekeskuse rajatisi toiteallikaks on külluslik toide, millest igaühel on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridWebsupport, s.r.o. (EU Kliendid)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab täiendav toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.

Teised alltöötlejad

LiveAgent kasutab oma teenuse pakkumiseks teatud teenusespetsiifilisi alltöötlejaid. Asjakohase funktsionaalsuse tagamiseks võivad need alltöötlejad omada juurdepääsu teenuse andmetele.

TeenusQuality Unit, LLC
Quality Unit, LLC on Quality Uniti liige. Quality Unit, LLC toimib LiveAgenti teenuse pakkumiseks alltöötlejana.
TeenusQuality Unit Ukraina
Quality Unit Ukraina toimib LiveAgenti teenuse pakkumiseks alltöötlejana.
TeenusTwilio, Inc.
LiveAgent kasutab Twilio’t oma VoIP-pakkujana.
TeenindusIntuit
Quality Unit kasutab piletisüsteemi ja e-posti funktsioonide pakkumiseks MailChimpi.
TeenindusOpenAI
Quality Unit kasutab OpenAI-d klienditeeninduse vastuste ja funktsionaalsuse parandamiseks.

Alltöövõtjad

24/7 klienditeeninduse kättesaadavuse tagamiseks teeb LiveAgent koostööd alltöövõtjatega, kellel on juurdepääs teenuse andmetele. Kõigil alltöövõtjatel on lepingud ja nad peavad järgima turvanõudeid, millest üks on juurdepääs sellistele andmetele ainult kliendi eelneval nõusolekul.

Seotud Artiklid
Kasutage meie väga konverteerivaid uuendamise e-posti malle juhisena oma isiklike mallide koostamiseks, mis on osa Teie uuendamise kampaaniatest.

Uuendamise e-posti mallid

Artikkel pakub 10 uuendamise e-posti malli, erinevaid uuenduste meeldetuletusmeilide strateegiaid ning soovitusi efektiivsete e-kirjade koostamiseks klientide lojaalsuse säilitamiseks.

Pakkuge koronaviiruse ajal suurepärast klienditeenindust, kaitstes samal ajal oma töötajaid. Kasutage kaugtööd toetavaid klienditoe lahendusi.

Näete vaevahea teenuse pakkumisega COVIDi ajal?

Slovakkia raamatupood Martinus pakub veebiteenust, kus klienditeenindajad nõustavad ostjaid videovestluste ajal. Reguleerige ressursse vastavalt vajadusele ja motiveerige oma meeskonda. Jääge rahulikuks ja leidke lahendusi klientide rahulolu suurendamiseks. Kasutage konserveeritud sõnumeid ja automatiseeritud e-posti vastuseid piletite kiireks lahendamiseks.

Liveagent on VKE-de jaoks enim arvustatud ja hinnatud #1 klienditoe tarkvaraks 2019. ja 2020. aastal. Suured ettevõtted saavad oma reaalajas trükkimisvaate funktsiooniga sageli oma investeeringutasuvuse LiveAgentilt kiiresti kätte.

Klienditoe tarkvara suurettevõtetele

Suurendage suhtlusprotsessi efektiivsust reaalajas vestluste ja proaktiivsete vestluskutsete abil mitmetelt seadmetelt. Kohandage oma juhtpaneeli vastavalt oma ettevõtte vajadustele ja pakuge kiiremat kliendituge erinevate kanalite kaudu.

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates eeldame Teie luba küpsiste paigaldamiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuse ja küpsiste poliitika.

Start Free Trial x