Viimati uuendatud: 2. oktoobril 2023

Quality Unit, s. r. o. osutab Teile oma teenust (edaspidi “LiveAgent”) oma veebisaidi kaudu, mis asub aadressil *.ladesk.com (Teie konto URL).

Quality Unit, s. r. o. kasutab LiveAgenti teenuse pakkumisel teatud alltöötlejaid.

Mis on alltöötleja:

Alltöötleja on LiveAgenti kaasatud kolmanda osapoole andmetöötleja, kellel on või on potentsiaalselt juurdepääs teenuse andmetele (mis võivad sisaldada isikuandmeid) või neid töödelda. LiveAgent kasutab erinevate funktsioonide täitmiseks erinevat tüüpi alamtöötlejaid, nagu on selgitatud allolevates tabelites.

Nõuetekohane hoolsus:

LiveAgent kohustub kasutama äriliselt mõistlikku valikuprotsessi, mille abil ta hindab pakutud alltöötlejate turvalisust, privaatsust ja konfidentsiaalsust, mis saavad või võivad omada juurdepääsu teenuse andmetele või neid töödelda.

Lepingulised tagatised:

LiveAgent nõuab oma alltöötlejatelt samaväärseid kohustusi, mida nõutakse LiveAgentilt (andmetöötlejana), nagu on sätestatud LiveAgenti andmetöötluslepingus („DPA”), sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmisi nõudeid:

– töödelda isikuandmeid vastavalt vastutava töötleja (st tellija) dokumenteeritud juhistele (nagu LiveAgent on kirjalikult edastanud asjaomasele alltöötlejale);

– kasutada oma alltöötlemise toimingutes ainult usaldusväärseid töötajaid, kelle suhtes kehtib lepingust tulenev siduv kohustus järgida andmete privaatsust ja turvalisust vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele;

– korraldada personalile, kellele nad annavad juurdepääsu isikuandmetele, regulaarselt turvalisuse ja andmekaitse alast koolitust;

– rakendada ja säilitada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;

– teavitama LiveAgenti viivitamatult kõigist tegelikest või võimalikest turvarikkumistest ja tegema LiveAgentiga koostööd, et käsitleda vastutavate töötlejate, andmesubjektide või andmekaitseasutuste taotlusi.

See poliitika ei anna klientidele täiendavaid õigusi ega õiguskaitsevahendeid ning seda ei tohiks tõlgendada siduva lepinguna. Siin esitatud teave on esitatud ainult selleks, et illustreerida LiveAgenti kaasamise protsessi alltöötlejate jaoks, ning esitada tegelik kolmandate osapoolte alltöötlejate nimekiri selle poliitika kuupäeva seisuga (mida LiveAgent võib kasutada oma teenuste tarnimisel ja toetamisel).

Kui olete LiveAgenti klient ja soovite siseneda meie DPA-sse, saatke meile e-kiri aadressil andrej@liveagent.com.

Infrastruktuuri alltöötlejad

LiveAgent omab või juhib juurdepääsu infrastruktuurile, mida LiveAgent kasutab teenustele esitatud teenusandmete majutamiseks, välja arvatud alltoodud juhised. Praegu asuvad teenuste LiveAgenti tootmissüsteemid Ameerika Ühendriikides ja Euroopas paiknevates rajatistes.

Kliendikontod luuakse ühes neist piirkondadest vastavalt kliendi asukohale; Kliendi teenindusandmed jäävad hiljem sellesse piirkonda, kui Klient ja LiveAgent ei ole teisiti kokku leppinud, kuid teenuste toimivuse ja kättesaadavuse tagamiseks võib neid piirkonna andmekeskuste vahel teisaldada. Järgmine tabel kirjeldab riike ja juriidilisi isikuid, kes tegelevad LiveAgenti teenusandmete salvestamisega.

ServeridLinode, LLC (ELi asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (Suurbritannia asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (USA asukoht)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridLinode, LLC (Singapur)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridAmazon Web Services, LLC
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab külluslik toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.
Serverid Amazon Web Services, LLC (Ühendriikide kliendid) – Põhja-California
LiveAgenti servereid majutatakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001 ühilduvates rajatistes. Andmekeskuse rajatiste toiteallikaks on külluslik toide, millest igaühel on UPS ja varugeneraatorid.
Serverid Amazon Web Services, LLC (APAC Kliendid) – Singapur
LiveAgenti servereid majutatakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001 ühilduvates rajatistes. Andmekeskuse rajatisi toiteallikaks on külluslik toide, millest igaühel on UPS ja varugeneraatorid.
ServeridWebsupport, s.r.o. (EU Kliendid)
LiveAgenti servereid hostitakse Tier III+ või IV või PCI DSS, SSAE-16 või ISO 27001-ga ühilduvates asutustes. Andmekeskuse rajatisi toidab täiendav toide, igal neist on UPS ja varugeneraatorid.

Teised alltöötlejad

LiveAgent kasutab oma teenuse pakkumiseks teatud teenusespetsiifilisi alltöötlejaid. Asjakohase funktsionaalsuse tagamiseks võivad need alltöötlejad omada juurdepääsu teenuse andmetele.

TeenusQuality Unit, LLC
Quality Unit, LLC on Quality Uniti liige. Quality Unit, LLC toimib LiveAgenti teenuse pakkumiseks alltöötlejana.
TeenusQuality Unit Ukraina
Quality Unit Ukraina toimib LiveAgenti teenuse pakkumiseks alltöötlejana.
TeenusTwilio, Inc.
LiveAgent kasutab Twilio’t oma VoIP-pakkujana.
TeenindusIntuit
Quality Unit kasutab piletisüsteemi ja e-posti funktsioonide pakkumiseks MailChimpi.
TeenindusOpenAI
Quality Unit kasutab OpenAI-d klienditeeninduse vastuste ja funktsionaalsuse parandamiseks.

Alltöövõtjad

24/7 klienditeeninduse kättesaadavuse tagamiseks teeb LiveAgent koostööd alltöövõtjatega, kellel on juurdepääs teenuse andmetele. Kõigil alltöövõtjatel on lepingud ja nad peavad järgima turvanõudeid, millest üks on juurdepääs sellistele andmetele ainult kliendi eelneval nõusolekul.

Seotud Artiklid
LiveAgent pakub laias valikus klienditeeninduse ja suhtluslahendusi, sealhulgas kõnekeskuse, kaebuste haldamise ja e-posti halduse süsteeme.

LiveAgent | Kiire klienditoe tarkvara ülevaade

LiveAgent pakub laias valikus klienditeeninduse ja suhtluslahendusi, sealhulgas kõnekeskuse, kaebuste haldamise ja e-posti halduse süsteeme.

LiveAgentis SLA-de seadistamine aitab ettevõtetel määrata klienditoe reageerimis- ja lahendusaja eesmärgid ning parandada teenuse kvaliteeti.

Kuidas LiveAgentis SLA-d seadistada

LiveAgentis SLA-de seadistamine aitab ettevõtetel määrata klienditoe reageerimis- ja lahendusaja eesmärgid ning parandada teenuse kvaliteeti.

LiveAgent on populaarne klienditeeninduse tarkvara koos voIP telefonisüsteemide ja kaebuste haldamise süsteemiga. Saadaval on mitu suhtluskanalit nagu chat, kõned, video kõned, kontaktivormid, foorum, tagasiside- ja sotsiaalmeedia platvormid.

LiveAgenti edulugu: Sli.do

LiveAgent on populaarne klienditeeninduse tarkvara koos voIP telefonisüsteemide ja kaebuste haldamise süsteemiga. Saadaval on mitu suhtluskanalit nagu chat, kõned, video kõned, kontaktivormid, foorum, tagasiside- ja sotsiaalmeedia platvormid.

Identifitseerige negatiivseid trende oma klienditoes ning käituge vastavalt LiveAgent funktsioonile - Agentide edetabel. Laske oma klientidel hinnata oma agente.

Agentide edetabel

LiveAgenti lahendus võimaldab klientidel hinnata klienditoe agentide vastuseid ja koostada auhinnatud ja noomitud agentide edetabeli koos kommentaaridega.

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates eeldame Teie luba küpsiste paigaldamiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuse ja küpsiste poliitika.

×
Plaanige üks-ühele kõne ja avastage, kuidas LiveAgent Teie ettevõttele kasulik võib olla.

Oleme saadaval mitmetel kuupäevadel

Plaani demo