• Mallid
  • Klienditeenindaja CV mall

Klienditeenindaja CV mall

Kui olete otsimas klienditeeninduse CV malli? Enam pole tarvis! Pakume teile kõike, mida vajate suurepärase CV koostamiseks ja oma unistuste töökohani jõudmiseks. Arutleme klienditeeninduse CV-de põhitõdede üle, samuti anname nõuandeid ja näiteid, mis aitavad teil luua konkurentsist eristuva dokumendi.

Klienditeeninduse CV tähtsus

Hea klienditeeninduse CV võib teie kandideerimisel otsustava tähtsusega olla. Ja pole ime, sest klienditeeninduse eesmärk on pakkuda klientidele suurepäraseid kogemusi. Seega peaks teie CV kajastama teie võimet pakkuda silmapaistvat teeninduse taset.

Mida lisada klienditeeninduse CV-sse

Isikliku dokumendi loomisel lisage kindlasti järgmised andmed:

  • Teie nimi ja kontaktandmed CV ülaosas.
  • Objektiivne või kokkuvõtlik väide, mis selgelt väljendab teie klienditeeninduse eesmärke.
  • Teie klienditeeninduse kogemuste loend, sealhulgas töötamise kuupäevad, ametinimetus ja tööülesannete lühikirjeldus.
  • Teie haridus, sealhulgas kooli nimi, kus õppisite, ja teie kraad.
  • Klienditeeninduse oskuste, näiteks suhtlemis-, probleemide lahendamise ja tarkvaraoskuste loetelu.
  • Vähemalt kahe professionaalse viitaja nimed ja kontaktandmed.

Lisaks võite lisada jaotise auhindade ja koolituste kohta, kui olete neid saanud.

Mida lisada klienditeeninduse CV-sse

Klienditeeninduse CV malli näited

Mall 1

[Name] [Surname],

Customer service representative at [company name].

[Name] is a customer service representative with [number] years of experience.

In [his/her/their] role, [he/she/they] provide[s] excellent customer service by handling customer inquiries and complaints in a professional and efficient manner.

[He/She/They] [has/have] a proven track record of resolving customer issues quickly and effectively, and is always willing to go the extra mile to ensure customer satisfaction.

[Name] is a valuable asset to any customer service team, and would be an excellent addition to yours.

Attached is their resume for your review.

Thank you for your time and consideration.

Mall 2

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number]

[Email]

Objective:

To obtain a customer service position where I can use my customer service skills to resolve customer issues.

Experience:

[Company name] [dates worked] [job title]

• handled customer complaints and resolved issues in a timely manner
• answered customer questions and provided information about products and services
• maintained customer records and updated customer information in the database

Education:

[School name] [school degree type] [graduation date]

Skills:

• strong customer service skills
• excellent communication skills
• ability to resolve customer issues
• proficient in Microsoft Office
• familiar with customer service software

References:

[Name] [Surname]
[Relationship to you]
[Phone Number]
[Email]

Mall 3

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number] [Email Address]

Professional Summary:

[Number] years as a customer service representative with extensive experience level in [type of customer service]. Proven ability to handle customer inquiries and complaints in a professional and efficient manner. Committed to resolving customer issues quickly and effectively.

Work History:

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for handling customer inquiries and complaints. I provided information about products and services and maintained customer records. I also updated customer information in the database.

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for creating customer orders and processing customer payments. I also provided customer service by answering customer questions and resolving customer issues.

• [Job title] at [Company name], [dates of employment]

In this role, I was responsible for managing customer accounts. I provided customer service by handling customer inquiries and complaints. I also updated customer information in the database.

Education:

• [School name], [degree type] [graduation date]

Skills and Qualifications:

• excellent customer service skills
• ability to handle difficult customer service inquiries and complaints
• strong and effective communication and interpersonal skills
• ability to work independently and as part of a team
• computer literate with experience using customer service software programs
• flexible and adaptable to change
• willingness to learn new things

References:

• [Name] [Surname], [relationship to you], [phone number], [email address]
• [Name] [Surname], [relationship to you], [phone number], [email address]

Mall 4

[Name] [Surname]

[Address] [Phone Number] [Email Address]

Customer service representative with [number] years of experience in [type of customer service]. Proven ability to resolve customer complaints in [timeframe] or less. Commended by management for [skill]. Bilingual in [language] and [language].

Professional experience:

[Company Name] | [City, State]

Customer service representative | [start date]-[end date]:

• maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• answered customer inquiries and resolved customer complaints in [timeframe] or less
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]
• bilingual in [language] and [language], which allowed me to resolve customer complaints from a diverse customer base

[Company Name] | [City, State]

Customer service manager | [start date]-[end date]:

• ran a customer service team of [Y] customer service representatives
• successfully resolved customer complaints and maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• managed a budget of [amount] for customer service operations

Education:

• [Name of Institution] | [City, State]
• Bachelor’s degree in [Field of Study]
• GPA: [GPA]
• coursework related to customer service, including [course name and description]

Skills:

• well organized
• communication
• [skill]
• [skill]
• bilingual in [language] and [language]

Certifications:

[Name of Certification] | [Issuing Organization] | [Date Earned/Expiration Date]

Additional skills:

• driving license
• first Aid and CPR certified

Mall 5

Customer Service Representative

[Name] [Address] [Phone number] [Email address]

Career Objective Statement:

Seeking a job position as a customer service representative in a company that offers an opportunity for career growth. I believe that customer satisfaction is of the utmost importance. I have successfully demonstrated my skills in several previous positions. I am a people person and I have the ability to build relationships with customers.

Work Experience:

Customer Service Specialist

[Company Name] | [City, State]
[Date] – [Date]

• managed customer service for [type of customer service]
• answered customer inquiries and resolved customer complaints in [timeframe] or less
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]
• built customer relationships by providing [type of customer service]

Customer Service Assistant

[Company Name] | [City, State]
[Date] – [Date]

• maintained customer satisfaction ratings above [X]%
• filled customer orders and processed customer returns
• received customer payments and processed customer refunds
• demonstrated [skill] by handling [type of customer service issue]

Education:

• [Name of Institution] | [City, State]
• Bachelor’s degree in [Field of Study]
• GPA: [GPA]

Skills:

• communication
• [skill]
• [skill]

Certifications:

• [Name of Certification] | [Issuing Organization] | [Date Earned/Expiration Date]

Additional skills:

• language: [language]
• interpersonal skills
• comfortable working with computers
• make customer service my top priority at all times
• work well under pressure in a fast-paced environment
• maintain a high level of customer satisfaction by providing [type of customer service]

Mall 6

[Name]
[Address]
[Phone number]

Objective

To secure a customer service position in a company that offers opportunities for advancement.

Summary of Qualifications:

• customer service resume template – at least [X] years of experience, with increasing levels of responsibility
• proven ability to handle customer complaints and resolve problems in a calm and efficient manner
• strong communication and interpersonal skills
• ability to work independently as well as part of a team
• proficient in [insert customer service software programs here]

Professional Experience:

[Insert customer service experience here]

I am looking for a customer service position in a company that offers opportunities for advancement. I have at least [X] years of experience, with increasing levels of responsibility. I have a proven ability to handle customer complaints and resolve problems in a calm and efficient manner. I also have strong communication and interpersonal skills. I am able to work independently as well as part of a team. Finally, I am proficient in [insert customer service software programs here].

References:

[Name]
[Phone number]
[Email address]

Mall 7

Customer Service Specialist

[Name]
[Address]
[Phone number]

My Goal:

To obtain a customer service position in which I can use my strong communication and interpersonal skills to resolve customer complaints. With my [insert customer service experience here], I am confident that I can be an asset to any company.

Summary of Qualifications:

• over [X] years as customer service representative
• strong customer service and interpersonal skills
• ability to work independently as well as part of a team
• proven ability to resolve customer complaints in a calm and efficient manner
• proficient with Microsoft Office applications and [insert customer service software programs here]

Work Experience:

[Job role] [Company] [Date range]
At [Company], I was in charge of [ customer service responsibilities]. On a daily basis, I used my strong customer service skills to [resolve customer complaints/ handle customer inquiries/ provide customer support]. I was also responsible for [other customer service duties as needed].

References: [Name] [Phone number] [Email address]

[Job role] [Company] [Date range]
At [Company], I was in charge of customer service. I was responsible for handling customer inquiries and complaints. I provided excellent customer service and resolved customer issues over live chat. I also assisted with sales and marketing initiatives.
In my previous role as a [job title] at [company], I gained valuable experience in customer service. I was able to resolve customer issues quickly and efficiently. I also developed strong customer service skills.

Customer Service Skills:

• Google Workspace knowledge
• exceptional written and verbal communication skills
• high level of accuracy and attention to detail
• Spanish B2, Chinese A1 helpful for customer service
• work well under pressure in a fast-paced environment

Mall 8

[Name] [Surname]

Customer Service Rep

Personal Info: [Address] | [Phone number] | [Email address]

Professional Experience:

[Company] [Date range]

[Job role]
• overseeing customer support strategy
• answering customer inquiries
• resolving customer complaints
• providing customer support
• identifying customer service improvement opportunities
• managing a customer service team

[Company] [Date range]

[Job role]
• creating customer support policy
• running customer support training
• decreasing customer support ticket volume by [% or number]
• hiring and managing customer support team
• successfully decreased customer support ticket volume by [% or number]
• created customer service strategy that achieved a [% or number] customer satisfaction rating
• managed a customer service team of [X] people

Education & Certification:

• languages: [insert languages here]
• [Degree] [Field of study] [Graduation date]

Skills & Competencies:

• analytical skills
• problem-solving skills
• customer service orientation
• interpersonal skills
• leadership skills
• communication skills (written and verbal)
• flexibility/adaptability

Mall 9

[Name] [Surname]

Customer Service Agent

Personal Info: [Address] | [Phone number] | [Email address]

Professional Experience

[Company] [Date range]

[Job role]
My responsibilities:

• assisted customers with inquiries and complaints
• provided customer support
• resolved customer issues
• handled customer chats
• trained new customer service agents

[Company] [Date range]

[Job role]
My responsibilities:

• monitored customer service metrics (e.g. first call resolution rate, customer satisfaction score)
• identified customer service improvement opportunities
• devised and ran customer service training
• managed a customer service team of [X] people

Education & Certification:

• Customer Service Certificate [Date]
• [Degree] in [Field of study] [Graduation date]

Skills & Competencies:

• finished [title] customer service training
• fluent in [language] and [language]
• exceptional customer service skills
• strong written and verbal communication skills
• able to work well under pressure in a fast-paced environment
• analytical and problem-solving skills

References:

• [Name], [contact details]

Mall 10

[Name] [Surname]
[Address]
[Contact Details]

OBJECTIVE

To secure a customer service position in a company that offers stellar customer service and where I can use my customer service skills to everyone´s advantage.

EDUCATION

[Name of Institution]
[Location]
[Degree Type]
[Graduation Year]

SKILLS AND ABILITIES

• outstanding customer service skills
• ability to handle customer complaints in a professional manner
• excellent communication skills
• strong organizational skills
• ability to work well under pressure

WORK EXPERIENCE

[Name of Company]
[Location]
[Position Title]
[Date Started – Date Finished/Present] [Description of Duties and Responsibilities]

REFERENCES

Available on request.

PROJECTS UNDERTAKEN

• [Name of Project] [Description of Project]
• [Name of Project] [Description of Project]
• [Name of Project] [Description of Project]

ADDITIONAL INFORMATION

• [Interests/Hobbies]
• [Languages Spoken]
• [IT Skills]
• [Driving License – type]

DECLARATION

I confirm that the information given in this application is, to the best of my knowledge, true and accurate. I understand that if I am employed, giving false or misleading information could result in dismissal.

[Signature] [Date]

Mall 11

[Name] [Surname]

Profile:

A customer service professional with over [X] years of experience in a variety of customer service and support roles. Proven ability to build rapport with customers and provide them with the highest level of service. Committed to resolving customer queries in a timely and efficient manner.

Employment history:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Call Center Representative

• answered customer queries via phone, email, and live chat
• processed customer orders and returns
• updated customer accounts on the internal CRM system
• created weekly reports on customer service KPIs

[Date] to [Date] – [Name of company]
Customer Service Advisor

• ran internal customer service training sessions
• assisted with the roll-out of a new customer service software system
• conducted customer satisfaction surveys

[Date] to [Date] – [Name of company]
Helpdesk Analyst

• logged and tracked IT support customer requests
• provided first line IT support to customers
• created user manuals for internal systems

Education:

[Date] – [Name of institution]
[Degree]

References:

[Name] [Surname]
[Position]
[Organisation]
[Phone number]
[Email address]

Skills:

• customer service
• customer support
• problem-solving
• order processing
• live chat
• data entry
• CRM systems
• report writing

Language skills:

• [Mother tongue] – native speaker
• [Other language] – [level]

Mall 12

[Name] [Surname]

Customer Service Assistant

Meticulous, customer-oriented Customer Service Assistant with [X] years in customer service and sales environments. Track record of maintaining customer satisfaction and contributing to company success with exceptional communication and problem-solving skills. Proven ability to work both independently as well as part of a team.

Work experience:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Assistant

• receive and process customer orders
• provide product information and recommendations
• resolve customer complaints in a professional manner
• maintain up-to-date knowledge of products and services
• update customer records on internal systems

[Date] to [Date] – [Name of company]
Sales Assistant

• assisted customers with product selection
• processed customer payments
• maintained clean and organized sales floor
• restocked shelves as needed

[Date] to [Date] – [Name of company]
Telemarketer

• conducted outbound customer calls to promote products and services
• generated customer interest and qualified leads
• maintained customer contact lists

Education:

[Date] – [Name of institution]
High School Diploma

Skills:

• customer service
• sales
• customer satisfaction
• product knowledge
• problem-solving
• data entry
• Microsoft Office

Certificates:

• [Name of certificate] – [Date]

References:

• [Name] [Surname]
• [Position]
• [Organisation]
• [Phone number]
• [Email address]

Mall 13

[Your name]
[Address]
[Phone number]
[Email address]

Objective:

A customer service position in a company that values customer satisfaction and provides opportunities for career advancement.

Skills:

• [X] years of customer service experience
• excellent written and verbal communication skills
• ability to build rapport with customers
• strong problem-solving skills
• proficient in data entry and Microsoft Office applications

Work Experience:

[Date] to [present] – [Name of company]
Customer Service Representative

• designated customer service representative for [X] clients
• responded to customer inquiries via phone, email, and live chat
• designed and implemented customer service policies
• generated reports on customer satisfaction levels
• trained new customer service representatives

[Date] to [Date] – [Name of company]
Customer Service Manager

• supervised a team of [X] customer service representatives
• monitored CS metrics and provided constructive feedback to employees
• conducted CS training for new hires
• resolved customer complaints in a timely manner

Education:

[Date] – [Name of institution]

Awards & Acknowledgements:

• [Name of award] – [Year]

References:

[Name] [Surname]
[Position]
[Organisation]
[Phone number]
[Email address]

Mall 14

[Initials] | [Name] [Surname]

Professional Summary:

A customer service professional with [X] years of experience in the [Industry] industry. Proven ability to handle customer inquiries and complaints in the [City/State] area. Track record of reducing customer churn by [Y]%. Experienced in using [Software Program(s)] and [Hardware].

Skills:

• customer service
• [Industry] industry
• [City/State] area
• [Software Program(s)]
• [Hardware]

Work History:

• [X] years in customer service
• Company Name], [City, State]
• [Position Title]
• [Dates Employed]
• [Job description]
• [Duties]

Education:

• [Highest Level of Education Attained]
• [Name] School, [City, State]
• Graduated [Date]
• GPA: [X/Y or X%]

Additional Skills and Certifications:

• [Skill]
• [Certification]

Hobbies and Interests:

• [Hobby]
• [Interest]

Kokkuvõte

Meie pakutavad klienditeeninduse CV mallid aitavad teil luua tõhusa ja silmapaistva CV. Kohandage valitud mall kindlasti vastavalt oma kogemustele ja oskustele ning ärge unustage esile tõsta oma parimaid professionaalseid saavutusi.

Klienditeeninduse CV e-posti mallid

Hästi koostatud CV-ga peaksite saama intervjuu mis tahes ettevõttega. Miks siis veel oodata? Alustage oma täiusliku klienditeeninduse CV koostamist juba täna.

Interested in making your own templates?

LiveAgent gives you the power to design your own email templates, thus making your communication faster and more efficient. Curious about all the opportunities?

Customer Service Resume FAQ

How do I write a resume for customer service?

A customer service representative resume should include relevant experience and other soft skills that show you would be a good fit for the role. Be sure to include your customer service resume objective or summary, as well as your education and work history.

What should I include on my resume?

There are a few key elements that you should always include on your resume, no matter how much experience you have - your experience, any relevant CS training or certifications, and/or your strong communication skills. Attaching references is always a good idea too.

How do I make a customer service resume with no experience?

If you don't have any customer service experience, don't worry. You can still create a resume that will highlight your other skills and qualifications. Include skills from other areas of your life, such as volunteering or taking care of family members if needed.

How can I get my customer service resume to stand out?

Emphasize any customer service experience or training you have. You can also include awards or recognition you've received. Finally, don't forget to include any relevant skills that show you would be a good fit for the role.

What are the best skills to list on a customer service resume?

Some customer service resume skills that are always a good idea to include are experience, strong communication skills, and the ability to use CS software.

What should I not include on my resume?

There are a few things you shouldn't include on your resumes, such as experience that is not relevant to the role you're applying for or irrelevant skills. You also don't need to include your hobbies and interests unless they are directly related to customer service. Finally, don't forget to proofread your resume before you send it off.

What are the best ways to show experience on my resume?

Start by looking at customer service resume examples to get an idea of what a winning resume looks like. Then, use the following tips to make sure your resume is shining as bright as it can. Use action verbs that speak louder than words, which is something that definitely applies to resumes. When describing your experience, use language that packs a punch such as 'created', 'initiated', 'developed', 'supervised', and so forth. With customer service, as with any job, it's important to use numbers to demonstrate your impact. So, if you increased customer satisfaction by 15 percent, mention that. Or, if you handled 100 customer inquiries per day, say so.

How do I list education on my customer service resume?

If you're a customer service professional with a college degree, kudos - you're ahead of the pack. However, if you don't have a degree, that's OK too. The most important thing is to focus on what you do have: experience and skills. If you've taken any courses or earned CS certifications, definitely include those on your resume.

Should I include volunteer work on my customer service resume?

If you have experience in the form of volunteering, by all means, include it on your resume. Volunteer work is a great way to gain experience if you don't have any previous paid employment in the field. Any potential employer would love to see that you're willing to give your time to help others, so it's a win-win.

Tagasi Mallide juurde Looge konto TASUTA

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates eeldame Teie luba küpsiste paigaldamiseks, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud meie privaatsuse ja küpsiste poliitika.

×
Plaanige üks-ühele kõne ja avastage, kuidas LiveAgent Teie ettevõttele kasulik võib olla.

Oleme saadaval mitmetel kuupäevadel

Plaani demo